Paratoner raporunun alınabilmesi için, firmamız paratoner topraklaması ölçümü hizmetini siz değerli müşterilerimize sunmaktadır.

Paratonerler bir mahalli yıldırımın etkilerine karşı koruyan cihazlardır. En genel olarak :Radyoaktif paratonerler ,aktif paratoner sistemleri ,Franklin yakalama çubuğu, gergi teli ve Faraday kafes sistemi olacak şekildedir.

Radyoaktif Paratonerler
Bu paratonerler genel olarak yasaklanmıştır ve eğer tesisinizde varsa sökülmesi ve de T.A.E.K teslim edilmesi gerekmektedir.

Aktif paratoner sistemleri
Bu paratonerler ucu inceltilerek sivrileştirilmiş bir aktif paratoner ile koruma sağlamaktadır. Paratonerler korunacak olan yapının en yüksek noktasına yerleştirilmektedir. Paratonerlerin toprakla olan bağlantısı en kısa güzergahı izleyecek şekilde yapılmaktadır.İniş iletkenleri S yapmamalıdır.Ayrıca binanın içinden gitmemelidir.

Franklin yakalama çubuğu
Franklin çubuğu veya yakalama ucu sistemleri olarak bilinen bu yöntem, basit bir metal uç, iniş iletkeni ve topraklama bölümlerinden oluşan bir yıldırımdan korunma yöntemidir.

Gergi teli
İki veya daha fazla taraftan dikilen direklerin arasına binayı koruma içerisine alacak yükseklikten gergi teli bağlanması ile yapılır.

Faraday kafesi
Binanın tepesinde koruma seviyesine göre uygun aralıklarla bir kafes oluşturacak şekilde iletkenlerin birleştirilmesi ve toprakla bağlantısının sağlanmasıyla tesis edilir.Binanın etrafından bir çok noktadan iniş iletkenleri monte edilir ve bir potansiyel dengeleme sağlanır.Ancak Faraday kafesi yapı dışında kalan bölgeleri ve buna bağlı olarak çevredeki diğer binaları koruyamaz.